Regulament concurs

Singurul Adventure Race din România!

Acest regulament se aplică în cadrul competiției ProPark Adventure, organizată de către Fundația ProPark pentru arii protejate în colaborare cu Clubul pentru Protecția Naturii și Turism Brașov, ediția 2018.

Caracteristici ale competiției:

ProPark Adventure este o competiție cu caracter montan care testează aptitudinile fizice, psihice, de anduranță și de orientare ale echipelor.

Rutele sunt neamenajate și neprotejate, folosesc drumuri publice și drumuri forestiere, poteci marcate și nemarcate, pante cu înclinare mare și zone accidentate. Acestea trec prin localități, pajişti, lacuri, râuri, zone împădurite și tăieturi, gol alpin (creşte, culoare, abrupturi, vai, grohotişuri, pășuni alpine, jnepenişuri). Parcurgerea acestora necesita experiență și cunoștințe, cum ar fi:

– orice participant să aibă cel puțin experiență generală despre munte.
– orice participant să aibă abilitatea să parcurgă în siguranță un traseu într-o zonă alpină.
– orice participant ar trebui să fie îndeajuns de experimentat să parcurgă un traseu alpin dificil.
– orice participant ar trebui să aibă un bun simţ al direcției în teren montan, chiar și în condiții de vreme rea și vizibilitate redusă. Aceasta înseamnă că fiecare participant să fie capabil să folosească o hartă și informațiile despre trasee pentru a ajunge în siguranță.
– orice participant ar trebui să cunoască regulile de comportament în caz de pericol și urgenţă în zona montană.
– orice participant ar trebui să dea dovadă de fair play și prietenie și să acționeze în consecință atunci când situația o cere.
– orice participant ar trebui să știe și să aibă o atitudine care să ţină cont de faptul că oricât de multe măsuri de siguranță ar lua organizatorii, nu sunt și nu vor putea fi acoperite toate riscurile rezultate din natura competițiilor, mediul și condițiile în care se desfășoară acestea.
– orice participant ar trebui să știe și să tină cont de faptul că niciun premiu nu este mai presus de sănătatea și viața lui şi/sau a altor participanți și să acționeze în consecință atunci când simte său observă un pericol.

Vârsta minimă pentru înscrierea în concurs este de 18 ani împliniți în ziua cursei.

Echipele participante trebuie să fie formate din patru persoane, minim una de sex feminin. Una din persoane este căpitanul echipei și este cel responsabil cu înscrierea echipei și o reprezintă în relația cu organizatorii. Concursul ProPark Adventure înseamnă parcurgerea tuturor probelor de concurs de către toți membrii echipei, distanța maximă admisă între coechipieri fiind de maxim 100 de metri. Distanța între coechipieri poate fi măsurată în orice moment al cursei.

Înscrierea echipelor se va face de către căpitanii acestora folosind uneltele disponibile pe site-ul competiției: http://www.propark-adventure.ro, urmând pașii afișați acolo. În urma creării unui cont, căpitanul va primi un link unic la adresa de email furnizată, link pe care-l va folosi pentru a completa câmpurile cu datele echipei, coechipierilor sau pentru a aduce modificări ulterioare acestora, precum și pentru a face dovada plății taxei de înscriere.

Taxa de înscriere necesar a fi plătită pentru participarea la concurs este afișată pe site și are următoarea structură:

dacă plata se efectuează între 1 aprilie și 31 mai 2018, taxa este de 1200 lei/echipă sau 800 lei/echipă dacă numele ales pentru echipă coincide cu numele unei arii protejate din România.
dacă plata se efectuează între 1 iunie și 31 iulie 2018, taxa este de 1400 lei/echipă sau 1000 lei/echipă dacă numele ales pentru echipă coincide cu numele unei arii protejate din România.
dacă plata se efectuează între 1 august și 15 august, taxa este de 1800 lei/echipă sau 1200 lei/echipă dacă numele ales pentru echipă coincide cu numele unei arii protejate din România.

Dacă o echipă se înscrie cu numele unei arii protejate din România și, ulterior, custodele sau administratorul acelei arii protejate formează o echipă, aceștia vor avea întâietate în a-și păstra numele, primii fiind nevoiți să își aleagă un alt nume de arie protejată.

După 15 august 2018 nu se vor mai accepta înscrieri, iar pentru modificarea componenței echipei organizatorii trebuie notificați prin formularul de contact de pe site cu cel puțin 7 zile înaintea startului. În caz de schimbare a unui coechipier, după data de 15 august, se va percepe o taxă de 50 de lei, plătibilă la faţa locului. De asemenea, în caz de retragere în timpul sau înaintea evenimentului, taxa de participare nu va putea fi restituită.

Secțiuni și categorii::

ProPark Adventure 2018 va avea o singură secțiune formată din probe clasice de aventură pe distanțe lungi 180-250km. Probele pot include: trekking, alergare montană, ciclism montan, orientare turistică, orientare sportivă, kayaking sau plutărit, rapel sau alte probe pe coardă, ș.a.

Vor exista, însă, opţiuni de scurtare a traseelor pe care echipele le vor alege la faţa locului, după start. Aceste opţiuni nu vor reprezenta abandon, ci doar înscrierea automată într-o cursă mai scurtă, al cărei câştigător va fi clasat primul după ultima echipa care termina traseul integral în timpul regulamentar.

Echipament obligatoriu:
Pe întreg parcursul concursului:

– Telefon mobil funcțional – individual
– Recipient apă cu sau fără capac de minim 200 ml (pentru folosire în punctele de hidratare, organizatorii nu vor asigura pahare de unică folosință) – individual
– Rucsac – individual
– Bentiță / căciulă – individual
– Haină de ploaie – individual
– Bluză cu mânecă lungă – individual
– Pantaloni lungi – individual
– Folie de supraviețuire – individual
– Lanternă frontală – individual
– Număr de concurs (asigurate de către organizatori)
– Harta și fișa de concurs (vor fi distribuite de către organizatori) / echipă
– Trusa de prim ajutor (fașă elastică, bandaj steril, leucoplast, dezinfectant) / echipă
Pentru probele de MTB:
Echipament individual

– Mountain-bike funcțional, în conformitate cu legislația rutieră
– Cască
– Lumină albă în față (se acceptă și lanterna frontală), lumină roșie în spate, în conformitate cu legislația rutieră.
Pentru alte probe în afară de mountain-biking şi trekking, echipamentul va fi furnizat de către organizator (veste de salvare, ambarcațiuni sau materiale pentru confecționarea de ambarcațiuni, hărți şi busole pentru orientare, hamuri și alte echipamente de alpinism, etc.).

Numărul de concurs trebuie fie atașat de echipament și de bicicleta și în mod obligatoriu trebuie să fie vizibil pe toată perioada concursului.

Cronometrajul se va face la secundă (ex. 15:38:22.4 va fi înregistrat 15:38:23).
Timpul echipei este dat de timpul în care ultimul coechipier trece linia de sosire. În cazul întreruperii cursei, clasamentul va fi întocmit în funcție de atingerea posturilor de către echipe: echipa care a ajuns prima la cel mai avansat post în momentul întreruperii cursei, câștigă.

În cadrul ședinței tehnice se vor înmâna hărțile și fișele de concurs (daca este cazul), se vor comunica detaliile exacte ale probelor şi ale traseelor concursului.

Verificarea echipamentului se va face la ridicarea kiturilor de înscriere și în mod aleatoriu în oricare dintre punctele de control.

Startul se va da în data de 31 august 2018, ora 07:30 A.M.
Timpul limită de sosire este de 50 ore (4 iunie ora 09:30 – acest timp poate fi prelungit sau scurtat în funcție de ora startului și de eventualele întârzieri oficiale din timpul concursului)

Posturile de control trebuie să fie parcurse în ordinea crescătoare a numărului lor, cu excepţia cazului în care echipa alege una din variantele de scurtare, caz în care se vor clasa în cea de-a doua parte a clasamentului, în urma echipelor care aleg și reuşesc să parcurgă întregul traseu.

Suporteri / ajutor exterior:

Suporterii pot susține orice competitor cu condiția să respecte regulile oficialilor și să nu împiedice desfășurarea competiției.

Pe parcursul traseelor nu este permis niciun ajutor venit din exterior (suporter, spectator, etc.), excepție făcând asistența acordată în zonele special amenajate, unde competitorii pot primi alimente, lichide, etc.

Pe durata cursei fiecare concurent trebuie să își care singur echipamentul și îi este interzis să primească ajutor din exterior, ajutorul la cărarea echipamentului putând fi acordat doar de către coechipieri.

Competitorii ai căror susținători nu respectă aceste reguli pot fi penalizați sau excluşi.

Oprirea / retragerea din cursă:

Organizatorul își rezerva dreptul de a opri un participant sau o echipă în următoarele cazuri :

– nerespectarea regulamentului
– un membru al echipei s-a accidentat după start, iar starea să nu-i mai permite continuarea cursei;
– depășirea timpului limită;
– în cazuri excepționale.

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv trebuie să-i informeze pe organizatori imediat, la start, la punctele de control, la sosire sau sunând la numerele de urgență care sunt notate pe hartă.
Retragerea din cursă va fi confirmată de către concurenți prin semnarea fișei de concurs și depunerea acesteia la punctul de control cel mai apropiat de locul abandonului/retragerii.

Camparea:
Fiecare concurent își va aduce cele necesare pentru a campa în spațiul furnizat de către organizator în tabăra de bază. Organizatorul nu va asigura corturi, saci de dormit, saltele, însă va asigura transportul acestora dintr-un punct în altul în cazul în care vor exista două sau mai multe tabere / locuri de campare pe parcursul concursului.

Alegerea locurilor de pauză/somn pe parcursul competiției este la latitudinea echipelor înscrise în concurs și nu se scade din timpul final de concurs.

Penalizări:
– lipsa unui obiect din echipamentul obligatoriu – descalificare
– ratarea unui punct de control – descalificare sau penalizare temporală
– nerespectarea regulilor competiției – descalificare
– comportament nesportiv fata de alți participanți, oficiali, public, alte persoane – descalificare
– modificarea sau schimbarea numerelor de concurs – descalificare
– nerespectarea distanţei dintre coechipieri – descalificare

Taxa de participare nu se va înapoia în caz de descalificare, abandon sau neprezentare la start.

Alegerea traseului de concurs de către echipe se face pe proprie răspundere.

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru condițiile meteo nefavorabile și își rezervă dreptul de a opri cursă sau modifica traseul în cazul în care condițiile meteo vor dicta aceasta.

Traseul este neamenajat și neprotejat, de aceea exista riscuri de rănire și/sau deces. Concurenții trebuie să tină cont de pericolele care pot să apară în timpul cursei. Acestea includ și nu se rezumă doar la: coliziuni cu pietre, stânci, copaci, oameni, autovehicule, alte vehicule, alte obiecte; căderi, alunecări, răni provocate de frig și/sau căldură, hipotermie, insolație, deshidratare, degerături, arsuri, rău de altitudine, căderi de pietre, grindină, avalanșe de zăpadă, pietre şi/sau pământ, viituri, furtuni, fulgere, animale, reptile, insecte, incendii, înec, efort fizic, epuizare.

Echipele concurente vor certifica prin semnătura lor că au acceptat regulamentul concursului si ca vor respecta legislatia rutiera in vigoare.

Prin înscrierea lor valabilă, echipele acceptă automat regulamentul precum și consecințele nerespectării prescripțiilor acestuia.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament și vor notifica concurenții în legătură cu modificările apărute printr-un email trimis căpitanilor echipelor.

Necunoașterea regulamentului nu scutește de răspundere echipele afectate sau pe oricare dintre membrii lor.